B.K.S. Iyengar:

“Yoga lär oss att bota det som inte behöver uthärdas och att uthärda det som inte kan botas.”