Sri Krishna Pattabhi Jois:

“Yoga är 99 % övning och 1 % teori. Fortsätt öva som kommer resten av sig självt.”