Kundaliniyoga

Kundaliniyoga är en tusenårig tradition som togs till väst av Yogi Bhajan under 60 talet. De är en dynamisk form av yoga som använder sig av olika kroppsställningar, andningstekniker, fokuseringspunkter, mantran och kroppslås för att balansera kroppen och ge ny energi. Yogi Bhajan beskrev kundaliniyogan som ett verktyg anpassat till vardagsmänniskan och att teknikerna är så kraftfulla så att det är som du sätter en jetmotor bakom dig själv mot din egna utveckling. Trots att detta så passar den alla oavsett vilka förutsättningar du har.”

”Ett kundalinipass består av fem delar

Intoning med mantrat Sat Nam (jag bugar mig för min inre visdom)

Själva yogapasset som inom kundaliniyogan kallas kriya

Vila

Meditation

Uttoning med mantrat Ong Namo Guru Dev Namo